TEOKSET

CELLA FONTANA

Lähdetemppeli
video, 2020

Videoteos Cella Fontana – Lähdetemppeli kertoo monitaiteisen Oodidoo-ryhmän kollektiivisesta työskentelystä.


 

MOMENTUM AETERNITATIS

Hetki ikuisuutta,
video, 2019

Teoskonseptissa keskitytään kehontietoisuuteen ja ajan kokemukseen meditatiivisessa tilassa.

 

Videoloopissa tulee näkyväksi maalarin kuunteleva hengitys ja vokaalilaulu, joiden rytmi ohjaa maalaamisen liikettä.

DIARIUM INVISII

Näkymättömän päiväkirja,
jatkuva teos, 2017—

Monotypiavedokset, videot ja tekstit ovat päiväkirjamerkintöjä ja jälkiä jaetuista läsnäolon hetkistä. Ne dokumentoivat 

meditatiivisen kokemuksen ajassa vaihtelevaa luonnetta.

Kuvien sarja täydentyy yhteisen työskentelyn kautta.

CELLA FONTANA

Lähdetemppeli,
2017—

Teoksen ydin on vuorovaikutteinen ja kollektiivinen kuvan tekemisen 

prosessi. Siinä tutkitaan meditaatiota luovuuden lähteenä. 

 

Kaksi kuvataiteilijaa maalaavat yhtäaikaa läpinäkyvää pintaa sen molemmin puolin. Muusikon esilaulu kannattelee kuvan syntymisen prosessia.