top of page

CELLA fontana

Cella Fontana – Lähdetemppeli
video, 9.37 min., 2020

Hengitän sisään, huokaan. Kuuntelen, miten hiljainen laulu, yksinkertainen vokaali a resonoi sisälläni, rinnassani, koko kehossani. Tunnustelen äänen värähtelyä käsilläni. Ääni, tauko ja kuuntelu hiljentävät mieleni. Sytyn läsnäoloon.

 

Tunnen hetken erityisyyden, yhteyden. Kentän, jossa resonoimme toistemme kanssa. Kun hiljaisuus käy ylitsemme. Ja piirtää itsensä esiin. Kuuntelemme sitä, annamme sen viedä. Seuraamme ja todistamme kauttamme tapahtuvaa, hetkestä nousevaa. Millaista syntyy?

Sanoilla kierrämme, äänellä lähestymme, moodilla tapailemme. Liike virtaa lävitsemme. Väri, aine ottaa sen vastaan, kosketuksessa. Kun värähtely soi meissä. Jää jäljet, kuva, muisto matkalta lähdetemppeliin, syvälle sydämen hiljaisuuteen. 

Videoteos Cella Fontana – Lähdetemppeli kertoo monitaiteisen Oodidoo-ryhmän työskentelystä. Ryhmä tutkii taiteessaan meditatiivista kokemusta, jota se kuvaa yhteisöllisesti äänimeditaation avulla, kokemuksesta itsestään käsin.

 

Ryhmän kuvan tekemisen prosessi on tapa lähestyä näkymätöntä, visualisoida meditaatiossa synkronoituvaa jaettua kokemusta. Cella on arkkitehtuurikäsite, joka viittaa antiikin kreikkalaisen temppelin sisimpään, huoneeseen, jossa on temppelin jumaluuden patsas. Oodidoon temppelissä sen paikalla on fontana, lähde, sydämen hiljaisuus. 

Meditaatiossa rakennamme temppelin, jossa voimme kohdata näkymättömän meissä –

pyhän tilan, keskuksen, josta käsin kohtaamme maailman.

 

Filosofi Timo Klemolaa lainaten ”transsendenttiin kosketuksessa elävä ihminen kokee myös elämänsä kumpuavan syvästä lähteestä”.*

* Timo Klemola 1998, 141. Ruumis liikkuu - liikkuuko henki? Fenom- enologinen tutkimus liikunnan projekteista, FITTY 66, Tampere 

bottom of page