top of page

ryhmä

JAANA KORTELAINEN

Jaana%20sepia%20kopio_edited.jpg
Kuvataiteilija

Olen Tampereella asuva ja työskentelevä kuvataiteilija ja taidekasvattaja. Kuvataiteellinen ilmaisu on minulle keino kurottaa kohti näkymätöntä. Työskentelyni lähtökohtana on hiljaisuus. Prosessia muovaa mielenliikkeet, tunteet tai kaipuu sisäisen yhteyden kokemiseen.

Eri tekniikat ja materiaalit puhuttelevat kulloinkin käynnissä olevaa sisäistä prosessia. Teokset saavat ilmiasunsa piirustuksen, maalauksen, kolmiulotteisen työskentelyn tai videon kautta. 

Kuvataiteilijan polkuni sai alkunsa jo 1990-luvulla Minna Rajalan kanssa toteutetuissa käsitteellisissä ympäristötaideprojekteissa. Yhteisöllinen työskentely ja vuorovaikutus ympäristön kanssa ovat lähellä sydäntäni ja tärkeä osa myös monitaiteisen Oodidoo-ryhmän projekteissa. 

Noin kymmenen vuoden ajan olen käyttänyt erilaisia meditatiivisia keinoja henkilökohtaisen työskentelyni kehittämisessä, kuten Vedic Art -menetelmää ja TM-meditaatiota. Oodidoo-ryhmän jäsenenä tämä etsintä ja tutkimus jatkuu edelleen.

MINNA  RAJALA

Minna%20Rajala%20vaaleampi%20seepia_edit
Kuvataiteilija

Olen meditatiiviseen taiteeseen erikoistunut kuvataiteilija (YAMK-opiskelija). Opiskelin perinteistä japanilaista teetaidetta Kiotossa kaksi vuotta 90-luvulla. Minusta tuli zen-buddhalaisessa kulttuurissa syntyneen chadon, teen tien opettaja ja pioneeri Suomessa. 

 

Metsäaktivisti-taustani saattoi tarkastelemaan taiteessa ekologiaan ja ihmisyyteen liittyviä kysymyksiä. Työskentelin vuosia käsite- ja ympäristötaiteen parissa, enimmäkseen Jaana Kortelaisen työparina. Tein osallistavaa paikkasidonnaista taidetta, tapahtumia ja installaatioita, teoksen idean mukaan vaihtelevista materiaaleista erilaisin menetelmin. 

Työskentelyäni on 2007 lähtien ravinnut Vedic Art, menetelmä tietoisuuden kehittämiseen taidetta tekemällä. Maalaamisesta on muodostunut minulle meditatiivinen tapahtuma, jossa kuva syntyy omarytmisesti avoimessa luovassa prosessissa. Yleensä kuva tiivistyy abstraktiin muotoon, jossa valo, väri ja pintastruktuuri luovat katsojalle tilan hiljentyä.  

    

Asun Lapualla ja opetan kuvataidetta Lapuan kansalaisopistossa ja taidekoulussa. Olen taiteen maisteri. Oodidoo-ryhmän työskentelyssä kiehtovaa on yhteisöllinen ja monitaiteinen tutkimusmatka meditatiiviseen kokemukseen, avoimuus sille, mitä hiljaisuudessa  syntyy.  

HILKKA-LIISA VUORI

Hilkka-Liisa%2520mustavalko%25202%2520pi
Muusikko

Olen musiikin tohtori ja pedagogi, jonka ominta alaa on meditaatio äänellä. Opetan, tutkin ja esitän keskiajan lauluja.  Vox Silentii -duoni (Johanna Korhonen ja Hilkka-Liisa Vuori) 14:stä cd-levystä 13 sisältää gregoriaanista laulua eri luostarikulttuureista, meitä lähimpänä birgittalaissisarten laulut Naantalin luostarista. Asun Espoossa, toimin free lancer -kouluttajana ja taiteilijana, ja myös opetan Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa gregoriaanista laulua.

Äänimeditaatio on minulle yhteinen matka toisten kanssa suhteessa tilaan ja näkymättömään. Äänen kosketus vie mietiskelyyn, taiteessa yhteiseen mieleen. Rajalan ja Kortelaisen kanssa taiteen ja meditaation matka on lähdössä lentoon. Olemme löytäneet polun, jolla kehon, mielen, äänen ja viivan hiljaisuus yhdistyvät. Äänen ja kuvan yhteys on minulle pakottamatonta liikettä, kuin tanssia, jossa jokainen ääni vaikuttaa toisen ääneen, ja jokainen väri ja kynän piirto toisen käteen.

bottom of page