top of page

konsepti

Oodidoo visualisoi taiteessaan sitä meditatiivista kokemusta, joka nousee esiin ryhmän keskinäisessä kanssa-olemisessa (interbeing). Ryhmän kuvan tekemisen prosessi on tapa lähestyä näkymätöntä. Se on tapa visualisoida meditaatiossa synkronoituvan jaetun kokemuksen ajassa muuttuvaa luonnetta. 

 

Ryhmän 2020 valmistunut videoteos Cella Fontana - Lähdetemppeli kertoo sen työskentelystä. Cella on arkkitehtuuri käsite, joka tarkoittaa antiikin kreikkalaisen temppelin sisintä, huonetta, jossa on temppelin jumaluuden patsas. Oodidoon temppelissä sen paikalla on fontana, lähde, sydämen hiljaisuus.

 

Meditaatiossa rakennetaan temppeli, jossa voidaan kohdata näkymätön itsessä - pyhä tila, keskus, josta käsin kohdata maailma. Filosofi Timo Klemolaa lainaten “transsendenttiin kosketuksessa elävä ihminen kokee myös elämänsä kumpuavan syvästä lähteestä” (ks Timo Klemola 1998, 141. Ruumis liikkuu - liikkuuko henki? Fenomenologinen tutkimus liikunnan projekteista, FITTY 66, Tampere).

bottom of page